Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności

Ochrona państwa danych osobowych

Podczas korzystania z usług Air France, a w szczególności z usług dostępnych na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych, Air France, jako administrator danych, może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe. Air France jest spółką należącą do grupy AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE, podobnie jak KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen), przykłada dużą wagę do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności swoich pasażerów, uczestników programu lojalnościowego, potencjalnych klientów oraz użytkowników strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej i aplikacji mobilnych. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z dostępnych usług odbywa się zawsze zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza z warunkami określonymi w znowelizowanej [francuskiej] ustawie „Bezpieczeństwo IT i Wolność” z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie UE 2016/679), w skrócie RODO”. Programy lojalnościowe Flying Blue oraz BlueBiz prowadzone są wspólnie z liniami lotniczymi KLM. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tymi programami odpowiadają wspólnie AIR FRANCE i KLM. Zakres odpowiedzialności każdej ze spółek za zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych został ustalony w drodze porozumienia. W celu zapewnienia należytego stosowania tych zasad w Air France został powołany inspektor ochrony danych, który pełni rolę oficjalnego łącznika z [francuską] Krajową Komisją Informatyki i Swobód (CNIL). Air France wdraża także właściwe procedury wewnętrzne w celu podnoszenia świadomości swoich pracowników i zapewnienia przestrzegania tych zasad w swojej organizacji.