Polityka prywatności

Nasze zobowiązania w zakresie prywatności

Air France dokłada wszelkich starań, aby oferować swoim klientom wyjątkowe wrażenia z podróży, jednocześnie szanując i chroniąc ich prywatność. Nasza polityka prywatności została opracowana w celu umożliwienia lepszego zrozumienia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, jakie wdrożyliśmy środki ochrony i jak użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw. • Zawsze przetwarzany dane użytkownika zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem i zapewnić bezpieczeństwo przesyłania danych. • Jesteśmy transparentni w kwestii tego, w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane. • Jasno wyjaśniamy korzyści płynące z udostępniania nam danych użytkownika i dostosowujemy naszą komunikację do jego potrzeb i preferencji. • Robimy to za pomocą łatwego do zrozumienia języka i podczas całej podróży z Air France i jej partnerskimi liniami lotniczymi. • Dajemy użytkownikowi kontrolę nad jego danymi i wykorzystujemy jego opinie do ciągłego doskonalenia naszych usług. • Zapewniamy bezpieczeństwo danych użytkowników. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dane użytkownika zostaną naruszone, zatrzymamy wyciek tak szybko, jak to możliwe i natychmiast poinformujemy o tym użytkownika. • Jeśli musimy udostępnić dane użytkownika poza naszą organizację, aby pomóc nam w świadczeniu usług i lepszym zrozumieniu jego potrzeb, jest to wyraźnie określone w naszej polityce prywatności. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika żadnym organizacjom zewnętrznym bez jego zgody. • Ufamy danym użytkownika i stosujemy środki mające na celu ochronę jego danych osobowych i zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych użytkowników

Podczas korzystania z usług Air France, a w szczególności z usług dostępnych na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych, AIR FRANCE, jako administrator danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) ma zastosowanie do wszystkich przetwarzanych przez nas danych, zwłaszcza podczas dokonywania rezerwacji, zakupu biletu, podróżowania z nami, zakupu lub korzystania ze wszystkich naszych usług, odwiedzania naszej strony internetowej, korzystania z naszych aplikacji mobilnych lub interakcji z nami za pośrednictwem różnych kanałów udostępnionych użytkownikowi. Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą Polityką, jak również z każdą inną polityką dotyczącą prywatności, którą możemy Państwu przekazać - taką jak nasza Polityka prywatności Flying Blue, jeśli są Państwo członkiem naszego programu lojalnościowego, w celu zapewnienia, że użytkownik jest w pełni poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych, środkach podjętych w celu ich ochrony oraz sposobach korzystania z przysługujących mu praw. Niniejsza Polityka nie jest umową i nie tworzy żadnych zobowiązań umownych.