Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności

Nasze zobowiązania w zakresie prywatności

Air France dokłada wszelkich starań, aby oferować swoim klientom wyjątkowe wrażenia z podróży, jednocześnie szanując i chroniąc ich prywatność. Nasza polityka prywatności ma na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, jak je chronimy i w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw. • Zawsze przetwarzany dane użytkownika zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem i zapewnić bezpieczeństwo przesyłania danych. • Jesteśmy transparentni w kwestii tego, w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane. • Jasno wyjaśniamy korzyści płynące z udostępniania nam danych użytkownika i dostosowujemy naszą komunikację do jego potrzeb i preferencji. • Robimy to za pomocą łatwego do zrozumienia języka i podczas całej podróży z Air France i jej partnerami lotniczymi. • Dajemy użytkownikowi kontrolę nad jego danymi i wykorzystujemy jego opinie do ciągłego ulepszania naszych usług. • Zapewniamy bezpieczeństwo danych użytkowników. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dane użytkownika zostaną naruszone, jak najszybciej zatrzymamy wyciek i niezwłocznie poinformujemy użytkownika. • Jeśli musimy udostępnić dane użytkownika poza naszą organizację, aby pomóc nam w świadczeniu usług i lepszym zrozumieniu jego potrzeb, jest to wyraźnie określone w naszej polityce prywatności. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika żadnym organizacjom zewnętrznym bez jego zgody. • Ufamy danym użytkownika i stosujemy środki mające na celu ochronę jego danych osobowych i zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Ochrona państwa danych osobowych

Podczas korzystania z usług Air France, a w szczególności z usług dostępnych na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych, Air France, jako administrator danych, może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe. Air France jest spółką należącą do grupy AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE, podobnie jak KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen), przykłada dużą wagę do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności swoich pasażerów, uczestników programu lojalnościowego, potencjalnych klientów oraz użytkowników strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej i aplikacji mobilnych. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z dostępnych usług odbywa się zawsze zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza z warunkami określonymi w znowelizowanej [francuskiej] ustawie „Bezpieczeństwo IT i Wolność” z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie UE 2016/679), w skrócie RODO”. Programy lojalnościowe Flying Blue oraz BlueBiz prowadzone są wspólnie z liniami lotniczymi KLM. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tymi programami odpowiadają wspólnie AIR FRANCE i KLM. Zakres odpowiedzialności każdej ze spółek za zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych został ustalony w drodze porozumienia. W celu zapewnienia należytego stosowania tych zasad w Air France został powołany inspektor ochrony danych, który pełni rolę oficjalnego łącznika z [francuską] Krajową Komisją Informatyki i Swobód (CNIL). Air France wdraża także właściwe procedury wewnętrzne w celu podnoszenia świadomości swoich pracowników i zapewnienia przestrzegania tych zasad w swojej organizacji.